Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Ανώνυμο


Ξεχάσαμε να κοιτάμε ψηλά

Από τα κάγκελα της σκέψης μας

Βλέπουμε αλλά μόνο ακούμε

Ακούμε αλλά μόνο ξέρουμε

Ξέρουμε αλλά μόνο ξεχνάμε

J. T.